اخبار برگزیده

به انگیزه شکوفایی بهار لبخند حضرت باب الحوائج ، امام موسی کاظم ( ع ) :

فصل هفتم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 
وارث مُلک تبسم، کاظم است
عشق عالمتاب هفتم، کاظم است
آفرینش، سوره ای از مهر او
بر لب هستی، تبسّم کاظم است
مُصحف اخلاص و قاموس یقین
بحر عرفان را تلاطم، کاظم است
مُقتدای آسمان مردان سبز
قبله ی آیینه مردم، کاظم است
ترجُمان وحدت دل های ما
تابش مِهر تفاهم، کاظم است
مِی پرستان! وقت سرمستی رسید
در میستان هفتمین خُم، کاظم است
آسمان! تبریک، فصل هفتم است
مِهر عالمتاب هفتم، کاظم است

 


به انگیزه شکوفایی بهار لبخند حضرت باب الحوائج ، امام موسی کاظم ( ع ) :

به انگیزه شکوفایی بهار لبخند حضرت باب الحوائج ، امام موسی کاظم ( ع ) :

به انگیزه شکوفایی بهار لبخند حضرت باب الحوائج ، امام موسی کاظم ( ع ) :

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها