اخبار برگزیده

در تکریم و بزرگداشت حماسه سرخ حسینی:

 

به مناسبت فرا رسیدن ماه مُحرّم، ماه پیروزی خون بر شمشیر، و در تکریم و بزرگداشت حماسه سرخ حسینی:

قیامِ بیداری

 

قیام سرخ حسینی، قیام بیداری ست

ز روی حضرت آیینه، پرده برداری ست

پیام نهضت خونین کربلا این است:

سرِ بُریده نشانِ شکوه سرداری ست

خدا کند که بفهمیم راز خونش را

و این که در سفر سرخ او، چه اسراری ست؟!

حسین، تشنه آب فرات...؟ هرگز، نه

حسین، تشنه یک جُرعه زمزمِ یاری ست

چو «حُر»، مُصمّم و ثابت قدم بمان در عشق

پیام خون خدا، عاشقان! وفاداری ست

به بام نیزه شکُفت و به لهجه خون گفت:  

«عروج بر فلک سَروری، به دشواری ست» 1

حسین، ترجمه عزّت و ستم سوزی ست

نه «سین» و «سینِ» سیاه و جنون ادواری ست

سلام بر تو، امامِ خجسته ی پیروز!

ببخش این که تمنّای ما عزاداری ست

زبان خونِ تو را، نوحه خوان نمی فهمد

که سبکِ مرثیه ها، زردِ کوچه بازاری ست

سکوت می کنم و لب ز شِکوِه می بندم

وگرنه در دل من، حرف های بسیاری ست...!

منم که مُرده ام و مجلسِ عزا، دارم

تو زنده ای به خدا، در تو زندگی جاری ست

 

1   وامی از حضرت لسان الغیب، حافظ شیرازی.

 

 


در تکریم و بزرگداشت حماسه سرخ حسینی:

در تکریم و بزرگداشت حماسه سرخ حسینی:

در تکریم و بزرگداشت حماسه سرخ حسینی:

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها